Amningskurs i Malmö

Vägen till en lyckad amning

Amningskurs i Malmö

När amningen fungerar är amningen det bästa och enklaste sättet för dig att ge ditt barn mat. Din bröstmjölk innehåller all näring som ditt barn behöver under de sex första månaderna i livet. Visste du att din mjölk är sammansatt för att passa just ditt barn? Mängden anpassas också naturligt efter ditt barns behov och tillväxt. Bröstmjölken är den perfekta måltiden för små barn – alltid i rätt temperatur, alltid tillgänglig, och alltid helt gratis!

Amningen ger mer än bara mat

Amning handlar inte enbart om att ge ditt barn den näring den behöver. Den ger också närhet och skapar trygghet för ditt barn, och förstärker anknytningsprocessen mellan er. Ditt barn föds med ett antal antikroppar, och bröstmjölken ger ytterligare tillskott. Visste du dessutom att forskning har visat att bröstmjölken också ger skydd mot infektioner och inflammationer? Fördelarna är många!

Forskningsrön om fördelar med amning

– Ökat skydd mot diabetes typ 1 och typ 2
– Ökat skydd mot infektioner i luftvägarna
– Minskad risk för akut öroninflammation och katarr i magtarmen
– Minskad risk för övervikt och fetma upp till tonåren
källa: Nordisk Nutrition nr 1, 2013

Förberedelse och stöd för lyckad amning

”Amma, det kan väl alla?” Många ser amningen som något som helt naturligt flyter på som det ska efter förlossningen. Men, det är inte alltid så det är. Genom att ge dig själv de bästa förutsättningarna inför amningsperioden kan du vara beredd på eventuella utmaningar om de skulle ske när barnet kommit. Med vår amningskurs, Vägen till en lyckad amning, får du ta del av användbara tips och råd från vår leg. Barnmorska Therese Sok.

Kursen syftar till att underlätta amningen och skapa trygghet inför amningsstart. Här får även din partner nyttig information kring hur denne kan medverka, hjälpa och stötta dig under amningsperioden. Som partner är det också viktigt att känna sig delaktig, trots att det är mycket fokus på mamma och barn till en början.

När amningen inte fungerar – vad gör man då?

I den bästa av världar innebär amning att du ger din bebis mat och får tillbaka ett alldeles särskilt band mellan mor och barn. Men så är inte alltid fallet. Många kvinnor upplever problem med sår, svullnader och mjölkstockning. I andra fall vill inte barnet ta bröstet till en början, något som kan känns mycket jobbigt för modern.

Att komma igång med amningen och sedan fortsätta på ett bra sätt kan ta tid, och du och ditt barn behöver hitta vägar som fungerar för just er. I vår amningskurs får du tips och råd på hur du kan lösa de amningsrelaterade utmaningar som du står inför. Även du som redan påbörjat amningen och stött på problem kan med fördel gå kursen. Med Bebis amningskurs  är ett trygghetskänkande verktyg för att göra vägen till en lyckad amning lättare för dig som mamma. Och kom ihåg, att amningen inte flyter på utan problem är mycket vanligt, och ingenting att känna skam eller oro inför!

 

Pris: 449kr
Kurstid: 2 timmar

Ni bokar en plats / par.

Kursavgiften är den samma oavsett om du kommer ensam eller tillsammans med partner.

Av- och ombokningsregler:
Avtalad bokning är bindande. Enligt distansavtalslagen ges ångerrätt inom 2 veckor från registrerad bokning. Ångerrätten upphör dock att gälla senast en vecka före kursstart.

Kommer snart!